Die Val

Die Trotsaard se val.

Heupdiep staan hy daar in die groen wolke kaatsend in sy oë blink, met ‘n glimlag glo hy, dat hy sy mielies kan hoor groei, tevrede draai hy om. Donker, vou op vou ontvou die wolke oor die veld dreigend grynslaggend die blitse haelswaar swanger, met dreuning rol hul aan.
Trots kan lei tot ‘n val
die geloof in self ontkenning van afhanklikheid beplanning vir die vul van môre se skure bring vir jou dié hel.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s