Lyftaal Minnebrief

Ek waag jou te nooi my man
my minnebrief te kom lees
versteek in my lyftaal soos jy dit verkies
jou kinnebaard my keel kom streel
kom luister my polsend hart
wanneer ek brandasem na jou snak
ons liefdesbed die lou-warm enjinkap soos toe ons nog jonk was.
Kom word nou weer een met my, my man en vriend
bonsende polse
harte ineen gestrengel
in ons liefdes-dans.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s