Monthly Archives: May 2019

Die Straatdigter

Die Straatdigter

Nie gebind deur HAT of WAT
of ‘n greinslaggende prof
Afrikaans is vloeibaar
Afrikaans is groot
nie gebind deur inkswart bloed.

Straatdigter
verguis
verag
deur Afrikaanse-snobs
met hul neus in die lug
en hul inkswart bloed.

Straatdigter
jou bloed vloei rooi
jou woorde warm
gedra op die wind
na die oor wat wil hoor
saad sal hy skiet
en blom sal hy blom
nie in inkswart
maar lewende kleur.

Straatdigter
jy is nie geknog aan HAT en WAT
jy beleef jou medemens se seer.© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized