Monthly Archives: April 2019

Life.

Life.

Dost thou not realise
the thoughts of thine mind
are but shadows
thine body but a whisper
thine pain but a moment

thou mortal life but a flicker
thou soul art free
written in the Book of Life
by Blood
splattered from the Cross
thou art only beholden to Him,
the Great I Am.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Die Vraag.

Die Vraag.

Die liefdevolle God wat ons aanbid
is ‘n God van die toekoms
die Hiernamaals God.

Waar is die liefdevolle God
vir die Hier en Nou?

Ek sien ‘n oumens wat ly
met pyn deurdrenk
waar is die liefdevolle God
‘n God vir die Hier en Nou?

Antwoorde kom in clichés
clichés waarop ons moet steun
ek vra weer
waar is die liefdevolle God
‘n God vir die Hier en Nou
se pyn.

Stap deur die hospitale
sien die kinders in die sale
waar is die liefdevolle God
‘n God vir die Hier en Nou?

Ons weet ons leef in ‘n gebroke wêreld
is dit die cliché antwoord waarop sy moet steun vir haar Vrees en Pyn
voor sy sterf in die rioolput?
Waar is die liefdevolle God
‘n God vir die Hier en Nou.

Ons cliché antwoorde
word ons verweer
om die liefdevolle God
‘n God vir die Hier en Nou
om die wat Vrees
wat Ly
wat Pyn verduur
te troos.

Waar is die God van Liefde
‘n God vir die Hier en Nou?

© Gois

1 Comment

Filed under Uncategorized

You.

You.

When I remember
that day in September
feasting my eyes with your splendour
I knew that you were mine
my cornucopia
my horn of plenty
what now my love
the horn is empty
as you tearfully sing
“goodbye my love
forevermore goodbye”.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Kom Ons Speel

My liewe pampoentjie
hou op om jou gesig pruil suurlemoen te trek
jy ruik vir my al te lekker
soos naeltjies in ‘n vrugtekoek
kom ons speel ‘n bietjie
met ‘n koffieboon in jou naeltjie en pietersielie agter jou oor.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Rus.

Rus.

Ek verlang na ‘n nag van rus
toegevou in ‘n warm kombers
sonder pyn
geen draailoop om die uur
net ‘n volle nagrus
net eenkeer.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jou Spieël.

Jou Spieël.

Ek is moeg om die spieël te dra
die vals glimlag te vertoon
almal te bluf
die refrein klink in eggo tone
deur die hartkamers en gedagte-gange
net ek alleen…
ek alleen…
alleen…

Die knetter – knal
van jou spieël wat val
splinters in duisend tal
naak staan jy voor God en mens
met die die refrein klink in eggo tone
deur die hartkamers en gedagte-gange
net ek alleen…
ek alleen…
alleen…
Net ek alleen voor God en mens.

© GOIS

1 Comment

Filed under Uncategorized

My Love

My Love.

Oh my heart aches
I miss you so
our spooning
and flowing conversations
whiling the night away
you crying out your pain of the past on my shoulder
me clumsily trying to comfort you
the fluttering of your fingers in my hand as you pass into sleep.

Oh I miss your impish smile
your jokes that makes me sometimes blush
your loving caring
and sharing of your secrets
your full out laughter
when I make a fool of myself.

I love you so.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized