Monthly Archives: March 2019

What If.

What If?

Sometimes I wonder
what if…
if I lived on the sea
would I have become a Dolphin
or a Shark
if I lived in the bushveld
would I have become a gazelle
or a predator

What if…
if I lived in the sky
would I have become an eagle
or a sparrow
what if…
if…
if…

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Die Swaai.

Op die plaas

hang daar ‘n swaai

‘n geel swaai

gesny uit ‘n band

‘n swaai van herinnering

van jonk wees

se dae

van weer kind wees

verlange.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

‘n Digters-siel.

Digters-siel.

Uit die gebroke hart
vloei nie bloed
maar harts-gedagtes
gedagtes word vasgevang in ink
dit vul die perkament met woorde
en sinne
lafenis vir ‘n gewonde siel
soos water vir die woestyn-reisiger
“a balm for the soul”

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Uncertainty

Uncertainty.

The killer
called doubt pulled his blade
he comes in many forms
a smile…
a hug…
a word…
but doubt prevail
his stab
is agony multiplied
uncertainty…
doubt…
the killer.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized