Monthly Archives: November 2018

Two Sides.

Two Sides.

I see two sides of the coin
the yin and the yang of me
and there I go.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Blou.

Blou.

Ek hou van blou
die blou van jou oë
soos die blou van die Laeveld lug
laggend verander dit na
grys-blou van ‘n Kaapse storm-see
maar ek hou van blou
en baie van jou.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Eendrag Maak Mag. (Weergawe 2)

Eendrag Maak Mag. (Weergawe 2)

Oorverdowend hard in die nag
die trom van spies op skild
terwyl die Boere wag
die voorlaaiers knetter en knal
die impi’s val
rivier rooi van bloed
vloei langs die waens verby
eendrag was die krag
maar vandag…
skaam om wit te wees…
skaam om Boer te wees…
skaam om Afrikaans te wees…
skaam om te onthou…
die Boer versprei
nie meer handhaaf en bou
nie meer eendrag
nie meer krag
die kredo verstrooi in die wind
kom vat my hand
kom stap saam
kom bou
gryp die kredo terug uit die wind
“EENDRAG MAAK MAG”

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Skadu’s Teen die Muur.

Skadu’s teen die muur
swart op wit
beweeg in die sagte wind
tower prentjies teen die muur
prentjies in swart op wit
soos gedagtes
wat ek dalk onthou
gedagtes van jou.

Jy is soos prentjies
teen die muur
in swart op wit
wat stadig beweeg
in die sagte wind
soos gedagtes
wat ek dalk onthou
gedagtes van jou.

Ek kyk na die prentjies
teen die muur
prentjies van jou
in swart op wit
prentjie wat beweeg
in die sagte wind
soos gedagtes
wat ek dalk onthou
gedagtes van jou.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jy

Jy 2

Ek voel jou in my bloed
soos jy deur my are vloei
deel van my
jou liefdes gloed
ek hoor jou in elke hartklop
en proe jou op my tong
o so soet
deur my oë
sien ek jou
in myself
deur jou oë sien ek my.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Die Doodsengel

Die Doodsengel.

Die Doodsengel draai
met ‘n sagte hand reik hy uit
die Doodsengel draai
met ‘n sagte stem roep hy my
die Doodsengel draai
met ‘n glimlag kyk hy na my
die Doodsengel draai…

© Gois

1 Comment

Filed under Uncategorized

A New Beginning

A New Beginning.

In the quiet of the early morn
I hear the song of birds
I see the sky lightning
by the awakening sun
the night slowly turn away
a new dawn
a new day
a new beginning
for you and me.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

In the Arms of Darkness

When held in the arms of darkness
listen to her smooth velvety voice
and feel her tongues feathery touch
Oh…
but to fall in blissful sleep once more.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Reën

Reën reën
heerlike reën
klaterend op my sinkdak huis
vensters verlig in dondered-blitse
seënend die dors-honger aarde
tot brakens-vol
nie meer kan neem
nou stuwwe trae stroompies
hul glinster vrag
afwaarts weg.

© Gois

2 Comments

Filed under Uncategorized