Monthly Archives: October 2018

Dorsland

Dorsland
O’ Dorsland
spook van die trekker
van Wes-transvaal
jou moordend hitte
waterlose grynslag
stofpad
dorspad
dier en mens
gemergel
in diè hel
skroeiend sandduin
skadulose boom
die trek na SWA
Dorslandtrekker rus
‘n jaar of twee
visier gemik na
Angola
land van belofte
Afrikaner-boer
Trek-boer
Altyd-boer.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Darkness

Darkness

Darkness comes in shades
can only be measured
in the presence of light
in utter darkness
minutes and seconds
become hours
and then days.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hy Is Moeg.

Hy Is Moeg.

Hy staar lank…
na die bekende verlede
hy is moeg
daar wag ‘n onbekende toekoms
sy liggaam
gees
en siel is moeg
hy wonder oor die verlede
die toekoms
en die hede
hy is moeg
is…
was…
of sal…
die moeite werd
hy is moeg.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Kredo

Kredo

Daar is hulle wat streef
“gepubliseerd” agter
of voor hul naam te skryf
snobisties hul hoof te lig
woord en sinne vleg
reëls te volg
hulself verloor
taal van die massas
gevoel
deernis
kontak verloor
akademies sing in ‘n koor

Straatdigter
raak die hart
die traan
die oor
een geraak
een bekoor
sy siel ontbloot
sy doel bereik.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Isn’t Life

Isn’t life…
but a dream
or a dream…
really life
how are we to know
we could be touched by a spirit
or spirited by a touch
one of life’s mysteries
or the mystery of life
we do not know from whence we came
or go.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jy is geskep vir My

Jy is vir My geskep.

Deur jou oë sal jy My in ander sien
met jou hande sal jy namens My werk
met jou voete sal jy na al die nasies gaan
met jou mond My genade verkondig
met jou stem My loof
met jou ore My stem hoor
met jou bloed…
met jou bloed is jy een met My
My bloed is gestort
vir jou bloed
jy is nou vry.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Suid-Afrika

Suid-Afrika.

Daar is ‘n Land
so mooi
met berg en stroom
en ‘n hemel blou
‘n land vir my en jou
met wye vlaktes
Karoo-bos vaal
van die Kaap
tot in Transvaal
‘n land deur God geseën
eens woes en leeg
op Sy tyd kom die reën
deur ‘n kleine Volkie
mak gemaak
met ‘n Taal vir iedereen
Suid-Afrika jou kinders
smag vir vrede weer
‘n land sonder geweld
‘n land
onder God se hand.
.
© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

A Time Ago

A Time Ago

I speak of a time
long past…
not too long…
a time when ducktails roamed the streets
and beatniks stroked the beat
the time of hippies
flower – children
“Make Love not War”
a time of “free love”
and Elvis was the king
Woodstock and pot
drugs…
the in-thing
preachers on pulpits
calling down hell-fire
and brimstone
the time…
Fifties and Sixties
now long forgotten
maybe…

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hate and Love

Hate and Love

Hate is the dark mirror of Love
in this mad world
words like “Kaffir” and “Boer”
are the painful arrows
we shoot
without concern…
without regret…
break the mirror
and free your soul.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Hate and Love

Hate and Love

Hate is the dark mirror of Love
in this mad world
words like “Kaffir” and “Boer”
are the painful arrows
we shoot
without concern…
without regret…
break the mirror
and free your soul.

© Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized