Monthly Archives: April 2017

Stofpad 

Hy stap stadig met die stofpad aan 

die stofpad van sy gedagtes 

voor lê ‘n bult 

daarna nog een 

hy weet dat hy elkeen moet klim 

self het hy die pad gekies 

om weer en weer te loop 

die stofpad van sy gedagtes 

maar hy bly hoop 

vir ‘n afdraai 

waar daar eendag rus is 

sy skoene is al verslete 

‘n bloedspoor volg nou sy treë 

op die stofpad van sy gedagtes 

hy is moeg 

sak stadig neer in die stof

van die stofpad 

van sy gedagtes….. 
© Gois 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Die Gesprek 

In gesprek met ‘n man 

loop die pad reguit 

afdraai paaie duidelik aangedui 

om jou veilig by die eindpunt 

te laat aankom. 
In gesprek met ‘n vrou 

kronkel die pad 

afdraai paaie verwarrend 

jy kan maklik verdwaal 

nie seker van ‘n veilige aankoms. 
© Gois 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Die man op die verhoog 

Die man swaai sy arms woes 

die boek in sy hand 

se blaaie fladder wild 

sy stem hees geskreeu 

hy sak snikkend op sy knieë neer 

sy tevrede glimlag goed versteek 

vandag gaan die geld weer instroom 
© Gois 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Jou Taal 

Jou Taal 
Jou Taal is soos ‘n boerbok 

vreet-vreet hier knibbel daar 

klim ‘n boom 

staan op ‘n rots en staar 

word besoek deur ‘n ram 

nie dood maar lewend 

baar kleintjies 

wat pronk en huppelend dans 

om spoedig opgeneem te word 

in die H. A. T. 
Gois 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

‘n Psalm 

‘n Psalm 
U laat my daagliks ontwaak 

na ‘n nuwe skildery van U skepping. 

U behoed en bewaar my deur die dag. 

Vrygemaak van die woeling van die stad. 

In die aand wanneer ek gaan slaap 

streel U my hoof met ‘n sagte bries. 

U stem hoor ek in die fluistering 

van wind 

of die dreuning van die storm. 

U voed my met U woord 

Dors word ek nie, 

U voorsien strome van lewende Water 

Reën bring U op sy tyd 

vrede ook. 

U het my vrygekoop met U bloed 

daarom juig my siel 

“Hoe Groot is U”

“Hoe Groot is U my God”

“As ek die Wonders van U Hand aanskou ”

Die maan en sterre in die nag 

Die son so blink in die dag 

Die see met sy visse 

Goue strande 

Tronende berge met voëls in die blou 

van die grootste landdier 

tot goggatjies klein 

U gee my rus in U skepping 

O Heer my God. 

Gois 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Die Toekoms 

Jy kan gister onthou 

vandag beleef 

maar die toekoms sien 

Aikôna, dit is jou nie beskore 

Gois 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

We are born apart 

While I read his poetry I found a kindred spirit. 

He wrote under the name “Charlie Brown”, but never published. 

I thank his daughter Shany for giving me insight into his thoughts. 
August 20th, 1981 he wrote the following :
WE ARE BORN APART… 

We think apart 

and feel apart 
We love apart 

and hate apart 
We laugh apart 

and cry apart 
We dream apart 

and scheme apart 
We live apart 

and die apart 
In the human cosmos 

each of us, a single planet, 

loosely bound 

with fleeting moments 

of near fusion, 

but in the final analysis – 
we remain apart. 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

We are born apart 

While I read his poetry I found a kindred spirit. 

He wrote under the name “Charlie Brown”, but never published. 

I thank his daughter Shany for giving me insight into his thoughts. 
August 20th, 1981 he wrote the following :
WE ARE BORN APART… 

We think apart 

and feel apart 
We love apart 

and hate apart 
We laugh apart 

and cry apart 

We dream apart 

and scheme apart 
We live apart 

and die apart 
In the human cosmos 

each of us, a single planet, 

loosely bound 

with fleeting moments 

of near fusion, 

but in the final analysis – 
we remain apart. 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Nostalgie 

Gois 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Die Weg 

Gois 

Leave a comment

Filed under Uncategorized