Monthly Archives: January 2016

Die Weg

Soekend loop die mens
alle afdraai paaie na sy wens
vervulling van genot
nie na God.

Donker stegies gevul met lag
drank en brassery in die nag
uithang met die sot
ja nie saam met God.

Dit is die natuur van die mens
om te soek na sy wens
ignoreer die Lig
wat lei na God.

Woord geskryf deur mens
geloof deur sy wens
gesien as beter
as die van God.

God se Woord is reg
dit lei na God
riglyn vir die mens
die pad na God.

Soek nie verder
kruisig jou wens
volg die Lig
die pad na God.

Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The best place to stay.

Shany Burger

Mpumalanga Country House

082-470-3842

GPS Co-ord S25 33.611 E31 07.665

Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ek is moeg

Ek is moeg.

Moeg om wakker te word
op te staan
te baklei vir wat reg is
om iemand anders se gewete te wees.

Moeg om myself dag vir dag te motiveer
sinnelose gesprekke aan te hoor
oppervlakkige glimlagge te verduur.

Moeg om die groeiende kanker te ignoreer 
drie maandelikse toetse
mediese rekeninge
met fondse te baklei.

EK IS MOEG.

Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Racism

The human race.
A concept of all the peoples of the world.

Race can now be broken-down to cultures or ethnic groupings (sub-races) and still further into tribes or clusters of like minded.
Phobia (fear/distrust ) causes tension between the ethnic groupings (xenophobia), this leads to unwanted reactions in the groupings (now called racism). The word Racism should therefore actually be called “ethnicism”.

This “Ethnicism”(racism) is prevalent in ALL ethnic groupings (races).

Xenophobia in South Africa, is the fear of losing what you don’t have, to those that are prepared to work and thereby obtain that, that they want to achieve.

(Xenophobia is just a more” posh” word for racism.)

Noun: xenophobia
(pl. xenophobias)
|,ze-nu’fow-bee-u| |,zee-nu’fow-bee-u|
A fear of foreigners or strangers
~ social phobia
Derived
Noun: xenophobe
Adjective: xenophobic

Noun: racism
(pl. racisms)
|rey-si-zum|
The prejudice that members of one race are intrinsically superior to members of other races
~ bias, preconception, prejudice
⇒ anti-Semitism, antisemitism, white supremacy
Discriminatory or abusive behaviour towards members of another race
= racial discrimination, racialism
~ discrimination, favouritism
⇒ racial profiling
Derived
Noun: anti-racism, race, racist
Verb: race

Gois

Leave a comment

Filed under Political

Zuma the new K word

Dear Mr. SAHRC
a word that grieves you
it starts with a k
you banned the use
but that’s ok
The Giggling President
created a new
it starts with a z
describes it well
fool on two legs
shouting A and B
soon the alphabet
to be banned
as a gift to you
our dear sahrc.

Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Swart Hond 2

Swart Hond 2

Eensaam
van kamer tot kamer loop hy nou
al die liggies verflou
vervloek is die lewe
nie een verstaan
die pad van die swart hond
is nie vir jou
sy rooi oog gemik
gluur sekuur.

Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Dié Swart Hond

Swart hond loop om my rond
snuffel deur gange van verlee
snuffel hier
snuffel daar
onthou jy dit
onthou jy dat
praat tog net
los my nie alleen
donker word die son
stadig om my heen

image

Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The end of life

The way not to go
Alzheimer
leave life in  confusion
Depression
dark and dank
Stroke
caught in a prison of flesh

Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized

DEMOCRACY

For you only a dream
power play for blacks it seem
the government in control
to play the whole.

image

Gois

Leave a comment

Filed under Political

The Broken Promise.

Eighty five days to fulfil the promise
man in a hurry
cannot wait
so break the promise of life
with a careless stroke
the end of life
the end of life.

image

You are

Gois

Leave a comment

Filed under Uncategorized